Kontakt

Stołeczny Magazyn Policyjny

WYDAWCA:
Wydział Komunikacji Społecznej
Komendy Stołecznej Policji
ul. Nowolipie 2
00-150 Warszawa

e-mail: redakcjasmp@gmail.com
Telefon:
(47) 72 33840
(47) 72 33841
(47) 72 33810
(47) 72 33809

pok. 1229 oraz 1231

Redaktor naczelny: Mariusz Mrozek
Sekretarz redakcji: Monika Nawrat
Studio graficzne: Karina Pohoska

Zespół i współpracownicy:
Edyta Adamus
Anna Mieszkowska
Monika Nawrat
Daniel Niezdropa
Gabriela Putyra
Kinga Czerwińska
Ewa Kacprzyk
Konrad Kubat
Barbara Jamrozik

Fotografowie:
Krzysztof Chwała
Jarosław Florczak
Rafał Markiewicz
Rafał Retmaniak
Rafał Rutkowski
Marek Szałajski

Drukarnia:
TOP DRUK sp. z o.o, sp.k.
ul. Nowogrodzka 151A
18-400 Łomża


UWAGA!

Niniejsza witryna jest własnością Komendy Stołecznej Policji z siedzibą w Warszawie, przy ulicy ul. Nowolipie 2.
Dostęp oraz korzystanie z tej witryny podlega obowiązującym przepisom prawa.
Wykorzystanie w całości lub części zawartych w serwisie tekstów oraz materiałów zdjęciowych wymaga podania źródła oraz imienia i nazwiska autora.

W razie jakichkolwiek wątpliwości lub chęci uzyskania dodatkowych informacji należy skontaktować się z Wydziałem Komunikacji Społecznej Komendy Stołecznej Policji (e-mail: redakcjasmp@gmail.com ).