"Stołeczny Magazyn Policyjny" - Kontakt - Stołeczny Magazyn Policyjny

"Stołeczny Magazyn Policyjny"

Data publikacji 05.01.2012

WYDAWCA:
Wydział Komunikacji Społecznej
Komendy Stołecznej Policji
ul. Nowolipie 2
00-150 Warszawa

e-mail: redakcja@ksp.policja.gov.pl
Telefon: (47) 72 33840
               (47) 72 33841
               (47) 72 33810

pok. 1229 oraz 1231

 

REDAKTOR NACZELNY:
podinsp. Anna Kędzierzawska

ZESPÓŁ REDAKCYJNY:
Ewelina Kucharska
Karina Pohoska
Marek Szałajski
Małgorzata Wersocka
Agnieszka Włodarska


DRUKARNIA:
TOP DRUK sp. z o.o, sp.k.
ul. Nowogrodzka 151A
18-400 Łomża

 

 

 

 


UWAGA!

Niniejsza witryna jest własnością Komendy Stołecznej Policji z siedzibą w Warszawie, przy ulicy ul. Nowolipie 2.
Dostęp oraz korzystanie z tej witryny podlega obowiązującym przepisom prawa.
Wykorzystanie w całości lub części zawartych w serwisie tekstów oraz materiałów zdjęciowych wymaga podania źródła oraz imienia i nazwiska autora.

W razie jakichkolwiek wątpliwości lub chęci uzyskania dodatkowych informacji należy skontaktować się z Wydziałem Komunikacji Społecznej Komendy Stołecznej Policji (e-mail: redakcja@ksp.policja.gov.pl).