"Stołeczny Magazyn Policyjny" - Kontakt - Stołeczny Magazyn Policyjny

"Stołeczny Magazyn Policyjny"

Wydawca:
Sekcja Prasowa
Komendy Stołecznej Policji
ul. Nowolipie 2
00-150 Warszawa

e-mail: redakcja@ksp.policja.gov.pl
Telefon: (22) 60 33840
               (22) 60 33841
               (22) 60 33842

Drukarnia:
LIBRA PRINT
Al. Legionów 114B
18-400 Łomża

Redaktor Naczelny:
nadkom. Anna Kędzierzawska

Zespół redakcyjny:
kom. Ewa Szymańska-Sitkiewicz
Elżbieta Sandecka-Pultowicz
Agnieszka Włodarska
Karina Pohoska

 


UWAGA!

Niniejsza witryna jest własnością Komendy Stołecznej Policji z siedzibą w Warszawie, przy ulicy ul. Nowolipie 2. Dostęp oraz korzystanie z tej witryny podlega obowiązującym przepisom prawa. Wykorzystanie w całości lub części zawartych w serwisie tekstów oraz materiałów zdjęciowych wymaga podania źródła.

W razie jakichkolwiek wątpliwości lub chęci uzyskania dodatkowych informacji należy się skontaktować z Sekcją Prasową Komendy Stołecznej Policji (e-mail: redakcja@ksp.policja.gov.pl)