"Stołeczny Magazyn Policyjny" - Kontakt - Stołeczny Magazyn Policyjny

"Stołeczny Magazyn Policyjny"

Wydawca:
Wydział Komunikacji Społecznej
Komendy Stołecznej Policji
ul. Nowolipie 2
00-150 Warszawa

e-mail: redakcja@ksp.policja.gov.pl
Telefon: (22) 60 33840
               (22) 60 33841
               (22) 60 33810

           

Drukarnia:
GRAWIPOL
ul. Poznańska 42
76-200 Słupsk

Redaktor Naczelny:
podinsp. Anna Kędzierzawska

Zespół redakcyjny:
Elżbieta Sandecka-Pultowicz
Agnieszka Włodarska
Małgorzata Wersocka
Karina Pohoska

 


UWAGA!

Niniejsza witryna jest własnością Komendy Stołecznej Policji z siedzibą w Warszawie, przy ulicy ul. Nowolipie 2. Dostęp oraz korzystanie z tej witryny podlega obowiązującym przepisom prawa. Wykorzystanie w całości lub części zawartych w serwisie tekstów oraz materiałów zdjęciowych wymaga podania źródła.

W razie jakichkolwiek wątpliwości lub chęci uzyskania dodatkowych informacji należy się skontaktować z Sekcją Prasową Komendy Stołecznej Policji (e-mail: redakcja@ksp.policja.gov.pl)