UWAGA! - Prawa autorskie - Stołeczny Magazyn Policyjny

Prawa autorskie

Niniejsza witryna jest własnością Komendy Stołecznej Policji z siedzibą w Warszawie, przy ulicy ul. Nowolipie 2.
Dostęp oraz korzystanie z tej witryny podlega obowiązującym przepisom prawa.
Wykorzystanie w całości lub części zawartych w serwisie tekstów oraz materiałów zdjęciowych wymaga podania źródła oraz imienia i nazwiska autora.

W razie jakichkolwiek wątpliwości lub chęci uzyskania dodatkowych informacji należy skontaktować się z:

Wydziałem Komunikacji Społecznej Komendy Stołecznej Policji
e-mail: redakcja@ksp.policja.gov.pl)
tel. 22 60 338 40
      22 60 338 41
      22 60 338 10