WDZ = Wiedza + Doskonalenie + Zasady - Sylwetki - Stołeczny Magazyn Policyjny

WDZ = Wiedza + Doskonalenie + Zasady

To jeden z najbardziej kreatywnych wydziałów w stołecznym garnizonie. Cały zakres szkoleń i doskonalenia zawodowego policjantów i pracowników Policji leży w jego gestii. Do tego niezbędnych jest szereg czynników zaczynając od weryfikacji potrzeb, zapewnienia wykwalifikowanych wykładowców, poprzez organizację zajęć teoretycznych oraz praktycznych, finansowanie, aż wreszcie sprawdzian nowych umiejętności. Najważniejszą weryfikacją jest profesjonalne działanie i skuteczność policjantów w codziennej służbie. Najtrudniejszy egzamin Policja zdaje bowiem przed społeczeństwem.


  


Załączniki do strony