Warto się rozwijać - Sylwetki - Stołeczny Magazyn Policyjny

Warto się rozwijać

Inwestowanie w wiedzę pracowników to nie tylko podnoszenie ich kwalifikacji zawodowych, ale również możliwość zminimalizowania błędów, które mogą mieć miejsce podczas wykonywania codziennych obowiązków. Komórką, która zajmuje się m.in. rozpoznawaniem, analizowaniem potrzeb, organizacją oraz prowadzeniem szkoleń jest Wydział Doskonalenia Zawodowego, a szczególnie dwa zespoły, które wchodzą w jego skład – I i III.

Załączniki do strony