Wszystko na „tip-top” - Sylwetki - Stołeczny Magazyn Policyjny

Wszystko na „tip-top”

O tym, jak trudno jest funkcjonować w zimnie czy upale, wie każdy z nas. A o tym, jak funkcjonować w zimnie i upale w pełnym umundurowaniu, stojąc na baczność, trzymając broń lub sztandar, wiedzą tylko oni. O służbie Kompanii Reprezentacyjnej Policji i byciu jej dowódcą rozmawiałam z nadkom. Romanem Maciejewskim.

Załączniki do strony