Łączność nie tylko na czas pokoju - Sylwetki - Stołeczny Magazyn Policyjny

Łączność nie tylko na czas pokoju

Do sprawnego funkcjonowania takiej instytucji jak Komenda Stołeczna Policji niezbędna jest funkcjonalna, niezawodna i bezpieczna komunikacja. Bezprzewodowa łączność radiotelefoniczna jest kluczem do sprawnego dowodzenia, współdziałania i alarmowania zarówno w warunkach realizacji rutynowych zadań, jak i podczas zwalczania skutków klęsk żywiołowych czy nawet na wypadek działań wojennych. Odpowiedzialnym za utrzymania w pełnej sprawności systemów łączności trankingowej na terenie garnizonu stołecznego jest asp. sztab. Jan Trawczyński, kierownik Sekcji VI Wydziału Teleinformatyki KSP.


Załączniki do strony