Organizacyjno-planistyczna sekcja ekspercka - Sylwetki - Stołeczny Magazyn Policyjny

Organizacyjno-planistyczna sekcja ekspercka

Ponad 20 lat temu łączność i informatyka w Policji ograniczały się do podstawowych urządzeń, np.: radiotelefonów, komputerów czy telefonów stacjonarnych. Dziś stołeczny garnizon dysponuje nie tylko coraz lepszym sprzętem, ale również coraz nowocześniejszymi rozwiązaniami teleinformatycznymi. Aby jednak proces ten mógł się rozwijać, potrzebne są olbrzymie fundusze – zarówno te pochodzące z budżetu państwa, jak i z Unii Europejskiej. Do tego: co, jak i gdzie można zastosować, niezbędna jest też wiedza ekspertów z Sekcji VII stołecznego wydziału teleinformatyki.Załączniki do strony