Jubileusz 60-lecia kapłaństwa ks. Józefa Jachimczaka - Sylwetki - Stołeczny Magazyn Policyjny

Strona znajduje się w archiwum.

Jubileusz 60-lecia kapłaństwa ks. Józefa Jachimczaka

10 czerwca w Bazylice Świętego Krzyża w Warszawie odprawiona została uroczysta Msza Święta z okazji 60-lecia święceń kapłańskich kapelana stołecznej Policji. W uroczystości wzięli udział m.in.: Komendant Główny Policji nadinsp. dr Jarosław Szymczyk, Komendant Stołeczny Policji nadinsp. Paweł Dobrodziej, byli komendanci stołeczni Policji oraz policjanci i pracownicy stołecznego garnizonu.


Pliki do pobrania