W sercach naszych trwać będziesz na zawsze - Sylwetki - Stołeczny Magazyn Policyjny

W sercach naszych trwać będziesz na zawsze

Mszą świętą żałobną w kościele św. Wojciecha w Warszawie pożegnaliśmy naszego kolegę - Zastępcę Dowódcy Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w Warszawie. W uroczystości, zorganizowanej zgodnie z policyjnym ceremoniałem, wzięła udział najbliższa rodzina i znajomi, zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Kamil Bracha i mł. insp. Tomasz Szymański, Zastępca Komendanta Stołecznego Policji mł. insp. Krzysztof Smela, kierownictwo stołecznej Policji oraz koleżanki i koledzy z pracy. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji uhonorował pośmiertnie Piotra Brzezinkę złotą odznaką „Zasłużony Policjant” oraz awansował go na stopień - młodszego inspektora Policji.Pliki do pobrania