Stop mobbing! Stop dyskryminacja! - Warto wiedzieć - Stołeczny Magazyn Policyjny

Warto wiedzieć

Stop mobbing! Stop dyskryminacja!

Mobbing i dyskryminacja to zjawiska, które mogą pojawić się w różnych środowiskach, szczególnie tam, gdzie ludzie przebywają w grupie przez dłuższy czas. Ich wykrywanie i eliminowanie należy do najważniejszych zadań każdego pracodawcy. Polskie prawo pracy zostało dostosowane do wymogów Unii Europejskiej, dotyczących przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji i nierównemu traktowaniu w miejscu pracy. W Komendzie Stołecznej Policji oraz w poszczególnych komendach rejonowych i powiatowych już od kilku lat obowiązują procedury w tym zakresie.


 


Załączniki do strony