Warto wiedzieć

Fachowa pomoc policyjnych psychologów a wydarzenia nadzwyczajne

Zgodnie z Zarządzeniem Komendanta Głównego Policji nr 1041 z 28 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji Komenda Stołeczna Policji wykonuje działania z obszarów opieki psychologicznej i psychoedukacji, psychologii zarządzania zasobami ludzkimi oraz psychologii policyjnej stosowanej wobec policjantów pełniących służbę i pracowników zatrudnionych w garnizonie stołecznym oraz komórkach KGP (z wyłączeniem komórek organizacyjnych BSW KGP) wykonujących zadania na terenie województwa (§29 pkt 31d Zarządzenia).


Załączniki do strony