Stres - nowa edycja warsztatów - Warto wiedzieć - Stołeczny Magazyn Policyjny

Warto wiedzieć

Strona znajduje się w archiwum.

Stres - nowa edycja warsztatów

Od trzech lat Wydział Psychologów KSP prowadzi zajęcia warsztatowe dotyczące podnoszenia umiejętności policjantów i pracowników Policji w zakresie radzenia sobie ze stresem. W związku z dużym zainteresowaniem uczestników zajęć i przełożonych warsztaty będą kontynuowane także w tym roku.

Pliki do pobrania