Psychoterapia jako droga do odkrywania samego siebie - Warto wiedzieć - Stołeczny Magazyn Policyjny

Warto wiedzieć

Strona znajduje się w archiwum.

Psychoterapia jako droga do odkrywania samego siebie

Myśląc o psychologu w Policji oraz o tym, czym się zajmuje, zwykle pierwsze skojarzenie dotyczy interwencji kryzysowej, szkoleń o tematyce psychologicznej, testów lub profilowania. Należy jednak pamiętać, że jest to jedynie część zadań, jakie wykonują psycholodzy. Wydział Psychologów tworzą trzy zespoły - Zespół ds. Opieki Psychologicznej i Psychoedukacji, Zespół Zarządzania Zasobami Ludzkimi oraz Zespół Psychologii Policyjnej Stosowanej. Każda z powyższych grup realizuje swoje zadania, odpowiednie dla danego zespołu. W artykule chcemy przybliżyć, na czym właściwie polega „opieka psychologiczna”, a konkretnie jedna z jej form, jaką jest psychoterapia.


Pliki do pobrania