Kobiety - Pokój - Bezpieczeństwo - Warto wiedzieć - Stołeczny Magazyn Policyjny

Warto wiedzieć

Kobiety - Pokój - Bezpieczeństwo

W dniu 22 października 2018 roku Rada Ministrów przyjęła Plan Działania na rzecz realizacji Agendy ONZ dotyczącej kobiet, pokoju i bezpieczeństwa na lata 2018 – 2021. Polska i polska Policja dołączyła do grona blisko 80 państw, które dysponują planami działania na rzecz realizacji postanowień zawartych w Rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1325 z 2000 roku.


Pliki do pobrania