Wrześniowy numer Stołecznego Magazynu Policyjnego - Wydanie aktualne - Stołeczny Magazyn Policyjny

Wydanie aktualne

Wrześniowy numer Stołecznego Magazynu Policyjnego

Początek września, jak co roku, to okres wytężonej pracy policjantów prewencji i ruchu drogowego w związku z rozpoczynającym się właśnie rokiem szkolnym. Aby uniknąć wielu niebezpieczeństw mogących zagrozić najmłodszym, funkcjonariusze sprawdzają oznakowanie w rejonie szkół i kontrolują transport przewożący dzieci i młodzież do placówek oświatowych. Duże znaczenie ma również edukacja uczniów w zakresie bezpiecznych zachowań na drodze. Znajomość przepisów i wypracowanie właściwych nawyków to podstawa, niezależnie, czy dziecko porusza się po drodze jako pieszy czy rowerzysta. Młody człowiek, który odpowiedzialnie i z rozwagą zachowuje się na drodze, daje dobry przykład koleżankom i kolegom oraz pozostałym użytkownikom dróg. Pamiętać jednak należy, że obowiązek kształtowania prawidłowych zachowań u najmłodszych spoczywa nie tylko na policjantach, ale także na rodzicach, opiekunach i nauczycielach. Przecież wszystkim nam zależy, by dziecko bezpiecznie dotarło do szkoły, a po zajęciach wróciło do domu. Zachęcam więc do lektury artykułu przygotowanego w ramach corocznej akcji policyjnej oraz kampanii medialnej „Back to school” w bieżącym numerze Stołecznego Magazynu Policyjnego.

Załączniki do strony