Bezpieczna droga do szkoły - Wydanie aktualne - Stołeczny Magazyn Policyjny

Wydanie aktualne

Bezpieczna droga do szkoły

Jak każdego roku pod koniec sierpnia rusza ogólnopolska akcja policyjna „Bezpieczna droga do szkoły”. W tym czasie obserwujemy wzrost natężenia ruchu drogowego w rejonie szkół. W związku z szeregiem niebezpieczeństw mogących zagrozić najmłodszym, policjanci będą czuwać nad bezpieczeństwem dzieci, rozpoczynających naukę po dwumiesięcznej przerwie.

Załączniki do strony