Stołeczny Magazyn Policyjny - nr 2/2018 - Wydanie aktualne - Stołeczny Magazyn Policyjny

Wydanie aktualne

Stołeczny Magazyn Policyjny - nr 2/2018

Nie daj się wciągnąć w tę grę! Możesz stracić dorobek całego życia - wielokrotnie powtarzają starszym osobom policjanci podczas spotkań w klubach seniora czy Uniwersytetach III Wieku. Mimo to oszustwa „na wnuczka” i „na policjanta” od kilku lat są poważnym wyzwaniem dla policjantów niemal w całym kraju. Funkcjonariusze wykorzystują wszystkie możliwe sposoby walki z przestępczym procederem. Jednak łupem sprawców padają z roku na rok większe kwoty. W 2016 r. było to około 14 mln złotych, a w minionym roku straty szacowano na kwotę ponad 18 mln złotych. Aby zapobiegać tego rodzaju przestępstwom, funkcjonariusze służb kryminalnych rozpracowują środowisko przestępcze, stale prowadzone są też kampanie informacyjno-edukacyjne skierowane do seniorów. Ostrzeżenia przez oszustami trafiają do starszych osób za pośrednictwem kościołów, a policjanci szkolą pracowników poczty i placówek bankowych.. Na oryginalny pomysł ostrzeżenia seniorów przed takimi oszustwami wpadł komendant komisariatu Policji w Wawrze. Z pomocą swoich policjantów zorganizował konkurs małych form filmowych, w którym to sami seniorzy ostrzegają swoich rówieśników przed zagrożeniami współczesnego świata. Więcej na ten temat w wywiadzie z kom. Robertem Matusikiem w materiale „Senior kontra oszust”. Zachęcam do lektury!

Załączniki do strony