Rzecznicy - czapki z głów! - Wydanie aktualne - Stołeczny Magazyn Policyjny

Wydanie aktualne

Rzecznicy - czapki z głów!

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 27 września 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie umundurowania policjantów dopuszcza się noszenie umundurowania bez nakrycia głowy przez policjantów pełniących służbę: na stanowiskach rzeczników prasowych lub przez policjantów upoważnionych przez komendantów powiatowych, miejskich lub rejonowych Policji do wykonywania działalności prasowo-informacyjnej - w czasie udzielania informacji środkom masowego przekazu oraz z wykorzystaniem pojazdu służbowego - w czasie przebywania w pojeździe.

Załączniki do strony