Akademia Zdrowia Bezpiecznego Seniora - Wydanie aktualne - Stołeczny Magazyn Policyjny

Wydanie aktualne

Akademia Zdrowia Bezpiecznego Seniora

W ostatnim czasie obserwujemy dynamiczny wzrost populacji osób starszych. Wynika to z ze zmian demograficznych i spadku umieralności we wcześniejszych okresach życia. Ostatnie dekady to czas gloryfikacji młodości, sprawności i zabawy. Starość nie jest okresem przez nas wyczekiwanym, a wizerunek osoby starszej wiąże się z ustalonymi stereotypami, zazwyczaj negatywnymi. Należy to zmienić.

Pliki do pobrania