Stołeczny Magazyn Policyjny - nr 9/2019 - Wydanie aktualne - Stołeczny Magazyn Policyjny

Wydanie aktualne

Stołeczny Magazyn Policyjny - nr 9/2019

O bezpieczny powrót dzieci do szkoły troszczą się nie tylko ich rodzice, opiekunowie, nauczyciele, ale i policjanci. Każdego roku na początku września prowadzą wzmożone działania prewencyjne w rejonie placówek oświatowych w całym kraju. Stołeczni funkcjonariusze również włączają się w te przedsięwzięcia. Monitorują oznakowanie drogowe w rejonach szkół oraz reagują na kierowców nieprzestrzegających w tych miejscach przepisów i stwarzających zagrożenie dla najmłodszych. Prowadzą też zajęcia edukacyjne w szkołach, podczas których przypominają najmłodszym podstawowe zasady bezpiecznego poruszania się drogach. Apelują też do opiekunów o przygotowanie dzieci, rozkojarzonych często po dwóch miesiącach letnich wakacji, do bezpiecznego powrotu do szkoły. Więcej o radach, jakich udzielają w tym zakresie dzieciom i ich rodzicom znajdziecie, Drodzy Czytelnicy, w materiale „Zanim zabrzmi pierwszy dzwonek”. Zachęcam też do zapoznania się z innymi artykułami poruszającymi ważne tematy, tj. pamięć policjantów o powstańcach warszawskich, stołeczna kampania zachęcająca do wstąpienia do służby w Policji, współczesne zagrożenia w sieci, czyli patostreamy oraz bezpieczeństwo pieszych. Zachęcam do lektury!

Pliki do pobrania