Z życia garnizonu

Strona znajduje się w archiwum.

System wspomagania obsługi zdarzeń drogowych w rękach stołecznych policjantów WRD

Data publikacji 02.03.2015

W czwartek, 5 lutego policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji zaprezentowali zastosowanie kompleksowego systemu wspomagania obsługi zdarzeń drogowych eSurv, zakupionego przez Komendę Stołeczną Policji z funduszy m.st. Warszawy. W wydarzeniu udział wzięli: Prezydent m.st.Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz, insp. Michał Domaradzki, Komendant Stołeczny Policji, Dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Ewa Gawor oraz funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego KSP.

Prezentacja polegała na symulacji wypadku drogowego, wykonaniu pomiarów jego miejsca i skutków za pomocą nowo zakupionego sprzętu wraz ze sporządzeniem szkicu zdarzenia. Dla porównania, analogiczne czynności zostały wykonane przy użyciu dotychczas stosowanej metody pomiarowej. Policjanci korzystający z systemu eSurv już po kilkunastu minutach zakończyli pomiary skrzyżowania, na którym doszło do zdarzenia. W tym czasie, druga z załóg była jeszcze w trakcie sporządzania zarysu skrzyżowania na roboczym szkicu miejsca zdarzenia. Po zakończeniu obsługi zdarzenia, policjanci przekazali przedstawicielom mediów gotowe wydruki dokumentacji, jaka jest przekazywana dla dalszego dochodzenia. Przy zastosowaniu tradycyjnej metody, szkic nanoszony jest na papier milimetrowy, więc jest to znacznie bardziej czasochłonne. Taką przykładową dokumentację można było również obejrzeć.

Komendant Stołeczny Policji insp. Michał Domaradzki podkreślił, że oprócz szybkości działania tego system ten zapewnia precyzyjność i czytelność pomiarów, co przekłada się na późniejszą rekonstrukcję zdarzenia drogowego. Policjanci WRD wprowadzili już do bazy danych kilkanaście najbardziej czasochłonnych skrzyżowań, więc sprzęt ten niewątpliwie będzie bardzo pomocny w pracy policjantów, a praca ta powinna być dostrzeżona przez mieszkańców stolicy.

W skład systemu wspomagania obsługi zdarzeń drogowych eSurv wchodzi: 5 głowic pomiarowych wraz z osprzętem, stacjonarne i mobilne stanowiska PC z oprogramowaniem i drukarkami.

Został on zakupiony z funduszy Urzędu m.st. Warszawy za kwotę 350 tys. zł.

st. asp. Robert Opas
foto Iwona Jurkiewicz

Pliki do pobrania