Pomaganie jest we krwi - Z życia garnizonu - Stołeczny Magazyn Policyjny

Z życia garnizonu

Pomaganie jest we krwi

Zorganizowana 10 lutego zbiórka krwi miała charakter zbiórki otwartej, czyli nie była przeznaczona dla konkretnej osoby. Zgłosiło się 21 osób, z czego 17 zakwalifikowało się do dalszego etapu. Łącznie zebrano prawie 8 litrów krwi. Nie zabrakło uśmiechów, żartów, miłych słów i „stałych bywalców”.

Załączniki do strony