Siódma rocznica śmierci podkom. Andrzeja Struja - Z życia garnizonu - Stołeczny Magazyn Policyjny

Z życia garnizonu

Siódma rocznica śmierci podkom. Andrzeja Struja

„Zginął, bo nie przeszedł obojętnie wobec zła” - taki napis widnieje na tablicy pamiątkowej wmurowanej w kapliczkę, gdzie siedem lat temu tragicznie zginął funkcjonariusz stołecznego Wydziału Wywiadowczo-Patrolowego. W rocznicę śmierci podkom. Andrzeja Struja, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak, Komendant Główny Policji nadinsp. dr Jarosław Szymczyk oraz Komendant Stołeczny Policji insp. Robert Żebrowski uczcili pamięć bohaterskiego policjanta i złożyli kwiaty pod tablicą pamiątkową na warszawskiej Woli.

Załączniki do strony