Z życia garnizonu

Sprzęt najnowszej generacji w stołecznym laboratorium

W stołecznym laboratorium kryminalistycznym odbyło się uroczyste przekazanie sprzętu zakupionego ze środków własnych samorządu warszawskiego. Nowe wyposażenie zakupione zostało w latach 2015-2016 i kosztowało w sumie ponad 3 miliony złotych. Teraz będzie wykorzystywane przez biegłych kryminalistyki m.in. do badań śladów z nielegalnych laboratoriów produkujących narkotyki czy też podczas przygotowywania ekspertyz kryminalistycznych związanych z badaniami DNA.

Załączniki do strony