Słuchać, pomagać, reagować - Z życia garnizonu - Stołeczny Magazyn Policyjny

Z życia garnizonu

Słuchać, pomagać, reagować

Tak w skrócie można opisać podstawowe umiejętności dobrego dzielnicowego. Rozwijanie tych cech jest możliwe dzięki zainicjowanemu przez MSWiA programowi „Dzielnicowy bliżej nas”, w ramach którego organizowane są warsztaty dla wszystkich dzielnicowych stołecznego garnizonu. Wydział Doskonalenia Zawodowego KSP we współpracy z Wydziałem Prewencji oraz Wydziałem Psychologów prowadzi szkolenia, w których bierze udział około 600 policjantów wykonujących zadania dzielnicowego oraz 115 przedstawicieli kadry kierowniczej nadzorującej pracę dzielnicowych.

Załączniki do strony