Nowy szef stołecznej Policji - Z życia garnizonu - Stołeczny Magazyn Policyjny

Z życia garnizonu

Nowy szef stołecznej Policji

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji na wniosek Komendanta Głównego Policji powołał na stanowisko Komendanta Stołecznego Policji mł. insp. dr. Rafała Kubickiego. Uroczystość wręczenia aktu nominacyjnego odbyła się w Białej Sali Pałacu Mostowskich.

Załączniki do strony