Z życia garnizonu

Policjant z KSP wziął udział w spotkaniu eksperckim w Bułgarii

Od 27 lutego do 1 marca br. w Sofii trwało spotkanie eksperckie funkcjonariuszy Policji z Czech, Rumunii, Polski, Serbii oraz Bułgarii w ramach Komitetu Sterującego Projektem pt.: „Wspólne Działania w Zwalczaniu Transgranicznej Przestępczości Zorganizowanej” realizowane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Republiki Bułgarii finansowane przez Fundusze Norweskie.

Załączniki do strony