Pamięci podkomisarza Piotra Molaka - Z życia garnizonu - Stołeczny Magazyn Policyjny

Z życia garnizonu

Pamięci podkomisarza Piotra Molaka

W 21. rocznicę śmierci poległego na służbie funkcjonariusza podkom. Piotra Molaka w siedzibie Biura Operacji Antyterrorystycznych KGP złożono wieńce pod tablicą upamiętniającą tragicznie poległych policyjnych antyterrorystów. W uroczystej zbiórce wziął udział Zastępca Komendanta Stołecznego Policji podinsp. Andrzej Krajewski.

Załączniki do strony