Pomoc dla Grześka Bzikota - Z życia garnizonu - Stołeczny Magazyn Policyjny

Z życia garnizonu

Pomoc dla Grześka Bzikota

Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża przy Komendzie Stołecznej Policji już po raz kolejny zorganizował Akcję Honorowego Oddawania Krwi, ale tym razem pod hasłem „Pomoc dla Grześka Bzikota” - policjanta, który uległ wypadkowi. Łącznie zebrano około 17 litrów krwi.

Załączniki do strony