Atestacja koni przeznaczonych do służby w Policji - Z życia garnizonu - Stołeczny Magazyn Policyjny

Z życia garnizonu

Atestacja koni przeznaczonych do służby w Policji

Na początku kwietnia na terenie siedziby Referatu Konnego Wydziału Wywiadowczo-Patrolowego KSP przy ulicy Kozielskiej poddano atestacji 19 koni, które pracują już w Policji oraz aspirują do tej trudnej służby. Wierzchowce musiały wykazać się m.in. spokojem, odwagą i posłuszeństwem. Zarówno jeźdźcy, jak i konie zaprezentowali jazdę w szykach, w różnego rodzaju konfiguracjach oraz przeszli próbę sprawności we współdziałaniu z pododdziałem zwartym Policji. Wszystkie rumaki pomyślnie zdały ten trudny egzamin.

Załączniki do strony