Konkurs fotograficzny Europolu - Z życia garnizonu - Stołeczny Magazyn Policyjny

Z życia garnizonu