Niewidoczny dar - Z życia garnizonu - Stołeczny Magazyn Policyjny

Z życia garnizonu

Niewidoczny dar

Nie każdy ma na tyle odwagi, aby cząstkę siebie oddać bezinteresownie drugiemu człowiekowi. Mł. asp. Łukasz Janiszewski zrobił to bez większych oporów. Na co dzień jest asystentem Wydziału Prewencji w KPP w Legionowie. Kiedyś z kolegami i ówczesnym przełożonym Robertem Stojakiem rozmawiali na temat dawców szpiku. Policjanci dowiedzieli się wtedy od przełożonego, co należy zrobić, aby zarejestrować się w fundacji DKMS, jakie badania należy wykonać, jak przebiega proces szukania kandydata do oddania szpiku. Poinformowani zostali też o ewentualnych istniejących zagrożeniach, gdy dawca wycofa się.


Załączniki do strony