Pomoc dla Marcina Topolskiego - Z życia garnizonu - Stołeczny Magazyn Policyjny

Z życia garnizonu

Pomoc dla Marcina Topolskiego

Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża przy Komendzie Stołecznej Policji już po raz kolejny zorganizował Akcję Honorowego Oddawania Krwi, ale tym razem pod hasłem „Pomoc dla Marcina Topolskiego” - naszego kolegi w służbie, który uległ wypadkowi.

Załączniki do strony