Amerykański prezydent w Warszawie - Z życia garnizonu - Stołeczny Magazyn Policyjny

Z życia garnizonu

Amerykański prezydent w Warszawie

Prawie 4,5 tysiąca funkcjonariuszy Komendy Stołecznej Policji wspieranych przez policjantów z innych garnizonów, a także Centralnego Biura Śledczego Policji, Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji, BOA, ABW - zabezpieczało Szczyt Inicjatywy Trójmorza i wizytę Prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa w Warszawie. Policjanci ochraniali miejsca, gdzie trwały obrady, trasy przejazdów kolumn specjalnych oraz miejsca pobytu gości. Dbali także o bezpieczeństwo i porządek publiczny na terenie miasta.

Załączniki do strony