1 sierpnia - stołeczni policjanci pamiętają - Z życia garnizonu - Stołeczny Magazyn Policyjny

Z życia garnizonu