Warszawska „drogówka” - doświadczeń moc - Z życia garnizonu - Stołeczny Magazyn Policyjny

Z życia garnizonu

Warszawska „drogówka” - doświadczeń moc

Data publikacji 06.09.2017

Historia warszawskiej „drogówki” sięga okresu międzywojennego. Przez ponad 90 lat zmieniała się siedziba, struktura i stan liczebny. Jednak główne zadania pozostały bez zmian. Zarówno przed wojną, jak i dziś zadaniem policjantów ruchu drogowego jest: dbanie o bezpieczeństwo na drogach Warszawy, nadzorowanie płynności ruchu drogowego oraz reagowanie na popełniane przestępstwa i wykroczenia.