Stołeczny „Dzielnicowy Roku 2017” wybrany - Z życia garnizonu - Stołeczny Magazyn Policyjny

Z życia garnizonu

Stołeczny „Dzielnicowy Roku 2017” wybrany

W dniach 11-12 września 2017 roku policjanci garnizonu stołecznego rywalizowali w zawodach o miano najlepszego dzielnicowego Komendy Stołecznej Policji, które jednocześnie były eliminacjami do ogólnopolskich finałów „Dzielnicowy Roku”.

Załączniki do strony