Ślubowanie złożyło 54 policjantów - Z życia garnizonu - Stołeczny Magazyn Policyjny

Z życia garnizonu

Ślubowanie złożyło 54 policjantów

W obecności Zastępców Komendanta Stołecznego Policji: insp. Piotra Berenta, mł. insp. Andrzeja Krajewskiego, podinsp. Piotra Byry oraz kadry kierowniczej KSP ślubowało 54 policjantów służby kandydackiej, w tym 12 policjantek. Uroczystość odbyła się w Komendzie Stołecznej Policji. 11 września ślubujący policjanci rozpoczęli szkolenie w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

Załączniki do strony