TETRA obejmie cały garnizon stołeczny - Z życia garnizonu - Stołeczny Magazyn Policyjny

Z życia garnizonu

TETRA obejmie cały garnizon stołeczny

W Komendzie Stołecznej Policji odbyło się spotkanie dotyczące uruchomienia zmodernizowanego w 2017 roku systemu „TETRA”, czyli naziemnej zbiorowej łączności radiowej. Do tej pory system obejmował zasięgiem działania granice administracyjne m.st. Warszawy. Dzięki przebudowie TETRY system obejmie swoim zasięgiem cały garnizon stołeczny. Jest to kolejny etap zmian związanych z ustawą dotyczącą modernizacji Policji. Komenda Stołeczna Policji podpisała już stosowne umowy z dwiema firmami na zakup radiotelefonów.

Załączniki do strony