Ty też możesz! - Z życia garnizonu - Stołeczny Magazyn Policyjny

Z życia garnizonu

Ty też możesz!

Poradnik dla kandydatów do pracy w Policji trafi do młodych ludzi, którzy w przyszłym roku zakończą naukę w szkołach średnich. Komenda Stołeczna Policji wydała właśnie folder, w którym znalazły się najważniejsze informacje dla kandydatów do pracy w Policji.

Załączniki do strony