Siłownia w KSP - Z życia garnizonu - Stołeczny Magazyn Policyjny

Z życia garnizonu

Siłownia w KSP

Dzięki staraniom Wydziału Doskonalenia Zawodowego KSP udało się wyposażyć i otworzyć w Pałacu Mostowskich pomieszczenie do podnoszenia ogólnej sprawności fizycznej dla wszystkich chętnych policjantów i pracowników Policji. Pomieszczenie do ćwiczeń mieści się w zagospodarowanym pomieszczeniu w piwnicach gmachu. W siłowni swoją kondycję może jednorazowo poprawiać 10 osób.

Załączniki do strony