Z życia garnizonu

„Współczesne zagrożenia dzieci i młodzieży” - konferencja metodyczna

Data publikacji 15.11.2017

W warszawskiej Wyższej Szkole Menadżerskiej odbyła się konferencja, w której udział wzięli dyrektorzy, pedagodzy i psycholodzy na co dzień pracujący w szkołach i placówkach oświatowych. Głównymi zagadnieniami poruszanymi podczas spotkania były m.in. zagrożenia, na które narażone są dzieci i młodzież w internecie oraz uzależnienia i mechanizmy działania substancji psychoaktywnych - narkotyków i dopalaczy. Inicjatorami konferencji było Kuratorium Oświaty w Warszawie oraz Komenda Stołeczna Policji.

Pliki do pobrania