„Koleją po wiedzę” już po raz piąty! - Z życia garnizonu - Stołeczny Magazyn Policyjny

Z życia garnizonu

„Koleją po wiedzę” już po raz piąty!

Data publikacji 15.11.2017

Kolejna edycja projektu edukacyjnego dla klas gimnazjalnych i najstarszych klas szkół podstawowych pod nazwą „Koleją po wiedzę” została zainagurowana w Stacji Muzeum czyli dawnym Muzeum Kolejnictwa w Warszawie. Funkcjonariusze Komendy Stołecznej Policji i Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie omówili zagadnienia związane z bezpieczeństwem w środkach komunikacji kolejowej i na dworcach oraz zasady udzielania pierwszej pomocy

Pliki do pobrania