Szkolenie z zakresu funkcjonowania bazy danych DNA - Z życia garnizonu - Stołeczny Magazyn Policyjny

Z życia garnizonu

Szkolenie z zakresu funkcjonowania bazy danych DNA

Pracownicy Zakładu Biologii CLKP oraz policjanci Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Stołecznej Policji przeprowadzili szkolenie dla funkcjonariuszy CBŚP z zakresu funkcjonowania baz danych DNA. Omówiono m.in. możliwości badawcze policyjnych laboratoriów kryminalistycznych w zakresie badań biologicznych oraz zademonstrowano sposób pobierania materiału porównawczego przy pomocy nowego pakietu kryminalistycznego.

Pliki do pobrania