Aby mundury lepiej pasowały - Z życia garnizonu - Stołeczny Magazyn Policyjny

Z życia garnizonu

Aby mundury lepiej pasowały

W Hotelu Łazienkowskim 10 stycznia br. odbyła się konferencja podsumowująca wyniki projektu pt. „Badania antropometryczne funkcjonariuszy służb podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji”. Jego podstawowym celem jest budowa nowych tabel rozmiarów dla służb podległych MSWiA i zwiększenie pasowalności odzieży. W spotkaniu wziął udział m.in. Zastępca Komendanta Stołecznego Policji Włodzimierz Pietroń.

Pliki do pobrania