Bezpieczny świat inteligentnych miast - Z życia garnizonu - Stołeczny Magazyn Policyjny

Z życia garnizonu

Bezpieczny świat inteligentnych miast

Od lat obserwujemy wzrost populacji zamieszkujących aglomeracje miejskie. Procesowi towarzyszy szybki rozwój nowoczesnych technologii. Wychodząc naprzeciw wyzwaniom przyszłości służby mundurowe, w tym stołeczna Policja wprowadzają nowoczesne systemy teleinformatyczne, których funkcjonalność, niezawodność i oddziaływanie na bezpieczeństwo doceniają mieszkańcy oraz europejscy i amerykańscy eksperci.


Pliki do pobrania