Wspominamy Andrzeja Struja - Z życia garnizonu - Stołeczny Magazyn Policyjny

Z życia garnizonu

Wspominamy Andrzeja Struja

„Zginął, bo nie przeszedł obojętnie wobec zła” - taki napis widnieje na tablicy pamiątkowej wmurowanej w kapliczkę, którą postawiono w miejscu, gdzie osiem lat temu tragicznie zginął funkcjonariusz stołecznego Wydziału Wywiadowczo-Patrolowego. W rocznicę śmierci podkomisarza Andrzeja Struja, Minister SWiA Joachim Brudziński, Komendant Główny Policji nadinsp. dr Jarosław Szymczyk oraz Komendant Stołeczny Policji nadinsp. Paweł Dobrodziej uczcili pamięć bohaterskiego policjanta i złożyli kwiaty pod tablicą pamiątkową na Woli.

Pliki do pobrania