Program wymiany CEPOL - ruszył nabór - Z życia garnizonu - Stołeczny Magazyn Policyjny

Z życia garnizonu

Program wymiany CEPOL - ruszył nabór

Sekretariat CEPOL powiadomił o rozpoczęciu naboru do udziału w programie wymiany na 2018 r. O udział we wskazanym programie mogą ubiegać się funkcjonariusze oraz pracownicy cywilni służb bezpieczeństwa i porządku publicznego. Zakres tematyczny programu wymiany obejmuje: przestępczość zorganizowaną, zwalczanie terroryzmu, bezpieczeństwo i porządek publiczny, planowanie i zarządzanie misjami pokojowymi/stabilizacyjnymi UE, przywództwo i zarządzanie, szkolenia językowe, szkolenia dla kadry dydaktycznej, współpracę służb bezpieczeństwa i wymianę informacji, specyficzne obszary i instrumenty współpracy (działalność analityczna, technika kryminalistyczna, technika operacyjna itp.), prawa podstawowe, prewencję i działalność badawczą.

Pliki do pobrania