Konferencja w Rydze - Z życia garnizonu - Stołeczny Magazyn Policyjny

Z życia garnizonu

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja w Rydze

W ubiegłym tygodniu w Rydze na Łotwie odbyła się Konferencja Szefów Policji Stolic Państw Nadbałtyckich. Jest to wydarzenie cykliczne, organizowane corocznie, a biorą w nim udział szefowie Policji z następujących stolic: Helsinek, Rygi, Tallina, Warszawy i Wilna. Gospodarzem tegorocznej konferencji był Komendant Policji w Rydze Pan Juris Šulte.

Pliki do pobrania